PRIVACYVERKLARING BRANDDELI

PRIVACYVERKLARING BRANDDELI 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door BrandDeli CV (“BrandDeli”). Als je deelneemt aan een door BrandDeli georganiseerde actie, je aanmeldt voor het ontvangen van e-mail nieuwsbrieven, of BrandDeli anderszins de beschikking krijgt over jouw persoonsgegevens, worden je gegevens door BrandDeli verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BrandDeli CV, Toetsenbordweg 26, 1033 MZ Amsterdam. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Gegevens die BrandDeli verwerkt
BrandDeli kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- De gegevens die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor deelname aan een actie of om een nieuwsbrief te ontvangen. Deze gegevens kunnen bestaan uit je naam, e-mailadres, geslacht en/of geboortedatum;
- Informatie uit sociale media die je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van BrandDeli. Deze gegevens kunnen bestaan uit je user ID en/of gebruikersnaam, de informatie of content die de betreffende sociale mediadienst met ons mag delen (zoals je profielfoto, e-mailadres of vriendenlijsten) en alle informatie die je via de betreffende sociale mediadienst openbaar hebt gemaakt.


Doeleinden gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens kunnen door BrandDeli voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

- Om je te informeren over de uitslag van een actie waaraan je hebt deelgenomen;
- Om je de door jou gevraagde e-mailnieuwsbrief te sturen;
- Om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van BrandDeli;
- Om je te vragen deel te nemen aan marktonderzoek;
- Als je een betaalde dienst of product van BrandDeli hebt afgenomen, om te factureren;
- Om het inloggen via sociale mediadiensten van derde partijen mogelijk te maken; en/of
- Om te voldoen aan de op BrandDeli van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
- Indien nodig zal BrandDeli je expliciete toestemming vragen voor de verwerking van je gegevens voor een van de hierboven genoemde doeleinden.

Gegevensverstrekking aan derden
Je gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behalve indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het kunnen verzenden van een gewonnen prijs) of als BrandDeli daartoe door de rechter of een opsporingsinstantie wordt verplicht.

Websites van derden
De websites van BrandDeli kunnen links naar websites van derden bevatten. BrandDeli is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende partij door te lezen.

Beveiliging gegevens
BrandDeli draagt er zorg voor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. BrandDeli heeft passende maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

BrandDeli is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot haar systemen, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan BrandDeli, tenzij BrandDeli ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

Inzage en correctie gegevens, recht van verzet
Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die BrandDeli van je verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kun je verzet aantekenen tegen de verwerking van je gegevens door BrandDeli voor direct marketing doeleinden. Je kunt dit doen door een briefje te sturen naar:

BrandDeli CV
T.a.v. Privacy Officer
Toetsenbordweg 26
1033 MZ Amsterdam

Je kunt ook een e-mail sturen naar privacy@branddeli.nl

Wijzigen van deze Privacyverklaring
BrandDeli kan deze Privacyverklaring wijzigen. Aanpassingen worden op deze pagina gepubliceerd. We raden je aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de laatste versie van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 november 2015.