F*ck boring, ignite passion

F*ck boring, ignite passion

Over het onderzoek
Het Viacom onderzoek “F*ck Boring, Ignite Passion’ geeft meer inzicht in het proces van verveling en laat zien hoe mediabedrijven en adverteerders kunnen helpen verveling te bestrijden met impactvolle content. Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief onderdeel, met o.a. een paneldiscussie met toonaangevende internationale gedragswetenschappers, en een kwantitatief  onderdeel met ruim 15.000 jongeren tussen 12 en 24 jaar uit 26 landen, waaronder Nederland.

Wanneer vervelen jongeren zich?
Tijdens de vrije tijd, zoals thuis voor het slapen gaan, is de kans op verveling het grootst. Maar ook op school of werk ligt verveling op de loer. Een belangrijke oorzaak van verveling is het gebrek aan controle. Jongeren zijn bijna volwassen en hebben hoge verwachtingen van het leven, maar worden nog beperkt in hun keuzevrijheid door hun ouders, school of werk.

Stigma
Opvallend is dat Nederlandse jongeren zich het minst vervelen van alle 26 landen die hebben deelgenomen aan het onderzoek. De verklaring ligt deels in het feit dat Nederlandse jongeren relatief veel keuzevrijheid hebben en weinig vrije tijd, zoals gezegd twee belangrijke factoren in het vervelingsproces. Daarnaast blijkt uit de gesprekken met de Nederlandse jongeren dat er sprake is van een stigma rondom verveling. Jongeren worden niet graag gezien als iemand die zich verveelt, en 45% geeft aan verveling te haten.

Belangrijke rol voor media
De top 5 acties om verveling te bestrijden zijn media-gerelateerd. Jongeren kiezen vaak voor een kortetermijnoplossing en zoeken hun toevlucht in social media, muziek luisteren, YouTube, entertainment TV en films. Maar de lijn tussen entertainment en verveling is dun. Informatie kan al snel ruis worden. 29% van de Nederlandse jongeren vindt het saai om gedachteloos op het internet te surfen.

5 ingrediënten voor impactvolle content
Het onderzoek benadrukt het belang van impactvolle content om de aandacht van de consument te grijpen en vast te houden. Er zijn 5 eigenschappen die hierbij kunnen helpen: naast het gebruik van 1) humor kan een adverteerder een stap verder gaan en jongeren inspireren en voeden in hun 2) nieuwsgierigheid, 3) creativiteit, 4) sociale leven en hun 5) passie. Vooral het laatstgenoemde aspect biedt adverteerders de kans om engagement te creëren met de doelgroep. Het onderzoek laat namelijk zien dat een passie het ultieme wapen is tegen verveling. Het is iets waar jongeren helemaal zelf voor kiezen, en waar ze zichzelf continu in kunnen uitdagen en ontwikkelen. Een passie vertelt iets over jezelf, en dit is enorm belangrijk in het leven van jongeren die nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van een eigen identiteit. Door jongeren te helpen ontdekken kun je onderdeel worden van hun passie, en profiteren van het enthousiasme en engagement.

Voor meer info over het onderzoek, neem contact op met maartje.kreek@branddeli.nl.

Meer Research

Smart Home in ontwikkeling: handvaten voor communicatiestrategie

Smart Home in ontwikkeling (deel 1)

Smart Home in ontwikkeling (deel 2)