Moderne vaders: vaderschap in een veranderende wereld

Moderne vaders: vaderschap in een veranderende wereld

Vaderschap heeft de afgelopen jaren een nieuwe betekenis gekregen. Sociale media en internet hebben de vrijheid van meningsuiting gedemocratiseerd en de verspreiding van vooruitstrevende ideeën mogelijk gemaakt. Binnen die ruimte is de houding ten opzichte van het geslacht versoepeld, waardoor zowel vaders als moeders worden bevrijd van het gewicht van veel oude stereotypen.

Het onderzoek van Viacom Modern Dads: Fatherhood in a Changing World onderzoekt de levens van deze mannen. Hierbij de belangrijkste bevindingen van deze studie.

Weerspiegel alle rollen die betrokken vaders omhelzen

Vaders nemen het hele spectrum van ouderlijke verantwoordelijkheden op zich. Mannen willen in toenemende mate niet gebonden zijn aan stereotiepe rollen. Zij vinden het niet leuk om te worden gezien als secundaire zorgverlener of als enige verantwoordelijke voor de gezinsfinanciën. In plaats daarvan spelen zij een actieve rol bij het voeden, verschonen en verzorgen van hun kinderen en het vervoer van en naar school en activiteiten. In feite vindt 81% van de ondervraagde mannen dat vaders net zo hands-on moeten zijn als moeders wanneer het gaat om het opvoeden van hun kinderen.

Mannen met kinderen zijn zich meer bewust van hun gezondheid. Vanaf het eerste moment van ouderschap beginnen mannen meer aandacht te besteden aan hun fysieke en mentale welzijn. In vergelijking met mannen zonder kinderen is het waarschijnlijker dat vaders vaker fysieke check-ups laten doen (42%), voedingssupplementen nemen (18%), meer moeite doen om hun stressniveau te beheersen (14%) en gezonder eten (9%).

Spreek de gevoelige kant aan van vaders

Mannen omarmen kwetsbaarheid en verwerpen traditionele genderlabels. Wanneer mannen hun gevoelens uiten, wordt dit niet langer gezien als een teken van zwakte. De betekenis van geslacht wordt steeds vloeiender en labels verdwijnen. Het geslacht definieert de man en vrouw ook steeds minder.

Er is geen ‘normale norm’: families doen wat voor hen werkt. De combinatie van een onzekere economie en veranderende gezinsdynamiek betekent dat ‘normaal’ een oneindig aantal definities heeft. De toename van eenoudergezinnen en gezinnen die bestaan uit twee vaders, twee moeders of een stiefvader of -moeder betekent dat meer kinderen dan ooit in ‘onconventionele’ gezinnen leven – en de samenleving accepteert ze meer.

Maak gebruik van hun speelsheid en het plezier dat vaders hebben met hun kinderen

Vaders zien hun belangrijkste taak als ouder om een ​​bron van plezier te zijn. Zij zien spelen als hun primaire ouderrol (84%), gevolgd door tv-kijken (81%). ‘Leuke’ activiteiten overtreffen economische verantwoordelijkheden (essentiële aankopen (78%) en financiële ondersteuning (74%)).

Maar het gaat niet alleen maar om leuke dingen doen: vaders zijn essentieel voor de avondroutines van kinderen. Wanneer zij aan het einde van de dag thuiskomen, willen de meeste vaders niet alleen ontspannen. Meer dan 60% neemt deel aan het avondritueel van kinderen: badtijd (62%), avondeten (65%), voorleestijd (67%) en bedtijd (72%).

Help vaders gedenkwaardige momenten met hun kinderen te creëren

Vaders zijn op zoek naar nauwere relaties met hun kinderen, waarbij 86% zegt dat zij willen dat hun kinderen hen als een vriend beschouwen. Zij willen niet als regelhandhavers worden gezien, maar ondersteunend en emotioneel betrokken zijn. 80% van de vaders zegt dat zij een andere relatie met hun kind willen hebben dan hun ouders hadden met hen.

Wanneer vaders bij hun kinderen zijn, zijn zij het gelukkigst. Voor vrijwel alle vaders (91%) zorgt het hebben van hun kinderen ervoor dat zij elke dag lachen. Spelen met hun kinderen is de nummer 1-activiteit die hun humeur verbetert. En voor 8 op 10 zou hun leven niet compleet zijn zonder hun kinderen.

Vaders herdefiniëren hun prioriteiten om meer tijd met hun kinderen door te brengen. Omdat vaders meer willen deelnemen aan zorgverlening, voelen zij de druk om ‘alles te willen’. Een goed evenwicht tussen werk en gezin is een probleem dat beide ouders raakt – en 45% van de vaders voelt zich gefrustreerd omdat zij hun kinderen niet zoveel zien als zij zouden willen.

Het hebben van meer betrokken en aanwezige vaders is een groot voordeel voor kinderen. En hoewel vaders het duidelijk leuk vinden om deze rol te spelen, zijn zij zich er ook van bewust dat zij er iets heel waardevols voor terug krijgen: een enorm gevoel van vreugde en belang.

Meer over de methodologie: er is met meer dan 8.000 mannen gesproken in 22 landen via een online vragenlijst. De landen omvatten Australië, België, Brazilië, Colombia, Tsjechische Republiek, Duitsland, Hongarije, Indonesië, Italië, Maleisië, Mexico, Nederland, Filippijnen, Polen, Roemenië, Rusland, Singapore, Zuid-Afrika, Zweden, Thailand, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Additioneel zijn er nog 21 vaders uitgebreid ondervraagd in 8 verschillende landen: Groot-Brittannië, Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika, Australië, Zweden, Colombia en Thailand.

Meer Research

Smart Home in ontwikkeling: handvaten voor communicatiestrategie

Smart Home in ontwikkeling (deel 1)

Smart Home in ontwikkeling (deel 2)