The next normal: een ongeëvenaarde kijk op Millennials wereldwijd

The next normal: Een ongeëvenaarde kijk op Millennials wereldwijd

THE NEXT NORMAL komt voort uit een onderzoekssamenwerking tussen Nickelodeon, MTV en Comedy Central en biedt inzichten in het gedrag, de normen en waarden en de ambities van Millennials uit 24 landen over de hele wereld. THE NEXT NORMAL bouwt voort op een rijke geschiedenis aan internationale onderzoeken binnen de Viacomzenders. Met 15.000 interviews, diepte-interviews en gesprekken met experts is Viacom van mening dat dit de eerste echte wereldwijde verkenning van Millennials is!

In het onderzoek wordt de Millennial gedefinieerd als een persoon die geboren is tussen 1982 en 2003. Dat betekent dat deze opvolgers van Generation X en de Boomers vandaag de dag tussen de 9 en 30 jaar oud zijn.

In het onderzoek is gekeken naar de gebeurtenissen die deze generatie hebben gevormd. Van alle gebeurtenissen die plaats vonden in het leven van de Millennials, heeft de wereldwijde economische crisis de grootste impact gehad. 64% van de Nederlandse Millennials voelt zich persoonlijk geraakt door de crisis. Bijna de helft van de Millennials is dan ook bang dat ze geen baan kunnen vinden. 82% is van mening dat het beter is om te werken tegen minimumloon, dan helemaal geen werk te hebben. Toch is de helft van de Nederlandse Millennials er van overtuigd dat ze meer zullen verdienen dan hun ouders.

Ondanks dat de Millennials leven in roerige tijden beschrijft drie kwart van de Millennials zich als gelukkig. Het gelukniveau is voor Millennials hoger dan het stressniveau. Gelukkig zijn wordt door de Nederlandse Millennials ervaren als de belangrijkste succesmeter. Nederlandse Millennials staan wereldwijd op de vierde plek als het gaat om de gelukkigste Millennials. Ze worden gelukkig door tijd door te brengen met familie en vrienden.

Ook technologie is nauw verboden met het geluk van Millennials. Echter, de Millennialgeneratie wordt niet gedefinieerd door technologie, maar technologie biedt ze mogelijkheden. De mogelijkheid om zichzelf te uiten, relaties te bekrachtigen en hun positieve kijk op de wereld hoog te houden.

In een tijd waar het vertrouwen in de maatschappij en in de autoriteiten erg laag is, vinden Millennials het dan ook erg belangrijk om familie en vrienden op de eerste plek te zetten. Familie en vrienden zorgen voor geborgenheid en inspiratie. 38% van de Nederlandse Millennials zegt dat zijn beste vriend iemand uit zijn of haar familie is, dit is iets lager dan het wereldwijde gemiddelde.

Naast de sterke band met naasten laten de Millennials ook een sterke verbondenheid met hun land zien. Hun gevoel van nationale trots wordt steeds sterker en ze hechten meer belang aan het behouden van nationale tradities. Van de Nederlandse Millennials is 68% trots om in Nederland te wonen. 66% is van mening dat het belangrijk is om nationale tradities te behouden. Dit betekent echter niet dat ze zich afsluiten van de rest van de wereld. De meerderheid van de Millennials vindt het juist geweldig dat mensen uit andere landen in hun land komen wonen. Het is dan ook niet voor niets dat tolerantie en flexibiliteit belangrijke eigenschappen zijn van deze generatie. Vier op de vijf Nederlandse Millennials is van mening dat het hun verantwoordelijkheid is om mensen met respect te behandelen, ongeacht hun geloof, geslacht, politieke standpunt of seksuele geaardheid.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Mail naar maartje.kreek@branddeli.nl.

Meer Research

Smart Home in ontwikkeling: handvaten voor communicatiestrategie

Smart Home in ontwikkeling (deel 1)

Smart Home in ontwikkeling (deel 2)