Next Normal: Rise of Resilience

Next Normal: Rise of Resilience

In 2012 bracht Viacom de studie The Next Normal uit, die inzicht gaf in de houding van jonge mensen over de hele wereld en hun kijk op het leven. Er is sindsdien veel gebeurd. Om de veranderingen in kaart te brengen, heeft Viacom dit jaar de studie opnieuw uitgevoerd, onder maar liefst 28.600 mensen tussen de 6 en 54 jaar in 30 landen.

Resultaten uit het onderzoek laat zien dat mensen zich meer zorgen maken over persoonlijke veiligheid en terrorisme. Toch zijn ze nog net zo gelukkig. Als reactie op deze moeilijke tijden neemt de veerkracht toe. Het moderne leven blijft zeker een uitdaging, maar muziek, humor en gedeelde ervaringen brengt iedereen bij elkaar.

Opkomen voor onzekerheid

Ongeacht welke leeftijd zij zijn of waar zij precies wonen, Nederlanders staan paraat om uitdagingen aan te gaan. 73% zegt dat zij zich kunnen redden met alles wat het leven hun brengt. Tijd doorbrengen met anderen, naar muziek luisteren, tv kijken (en soms huilen!) spelen allemaal een belangrijke rol bij het in toom houden van stress.

Muziek is een onmisbare uitlaatklep: 72% zegt dat het een bron van inspiratie is en 47% geeft toe dat ze graag in hun kamer dansen als ze alleen zijn. Lachen is ook steeds belangrijker geworden, want 52% is het ermee eens dat zij humor gebruiken om dingen in het leven te bereiken – waar 43% dit in 2012 aangaf. Het eindresultaat is een gevoel van persoonlijke kracht, omdat men zich er sterker door voelt.

Hoe kun je content maken die aansluit op dit inzicht?

Laat mensen voelen – en gebruik de emotie van muziek. Het is belangrijker dan ooit dat het publiek iets krachtigs voelt. Muziek is een belangrijk hulpmiddel om emoties te ontketenen.

Blijf met beide voeten op de grond

Optimisme heerst en 85% zegt dat zij uitgaan van het positieve. Tijdens een periode van politieke crisis wisten de Nederlanders in 2012 dat de wereld onvolmaakt was. Sindsdien herstelt het geloof in anderen, in plaats van dat men vooral op zichzelf vertrouwt.

Hoewel het nog steeds tot de laagste vertrouwenscijfers in Nederland behoort, is het vertrouwen in de regering, politici en religieuze leiders wel gestegen ten opzichte van 2012. Familie en vrienden behoren tot de meest vertrouwde mensen. Maar wie is de persoon die wij het meeste vertrouwen? Onze moeder.

Uiteindelijk nemen wij de wereld zoals die is, ten goede en ten kwade. Mensen kijken realistisch tegen het leven aan en wereldwijd omschrijft 91% zichzelf als ‘keeping it real’. Onder de Nederlandse jongeren is realisme iets minder belangrijk, maar binnen de oudere leeftijdsgroepen komt het overeen met het wereldwijde gemiddelde.

Hoe kun je content maken die aansluit op dit inzicht?

Laat de wereld zien met alle bijbehorende imperfecties, waarbij je gebruik maakt van humor. Mensen van alle leeftijden zijn zich ervan bewust dat het leven rommelig en gecompliceerd kan zijn. Zij verbergen zich niet voor deze onvolkomenheden – vaak pakken zij deze juist met beide handen aan. Humor brengt de boodschap het makkelijkst over.

Geniet van het moment

Anders dan de wereldwijde resultaten, stond plezier al in de top 3 van bronnen van geluk in 2012. Tijd doorbrengen met vrienden en familie was destijds het belangrijkste. De shortlist werd voltooid door een partner en veel geld te hebben. In 2017 is deze top 3 veranderd. Terwijl vrienden en familie nog steeds bovenaan de lijst staan en plezier en ontspanning nog erg belangrijk blijft, is op vakantie gaan nu een grotere bron van geluk dan het hebben van een partner.

Mensen definiëren succes meer als het opbouwen van goede banden met anderen dan oppervlakkige aspecten zoals er goed uitzien of het rijden van een mooie auto. Nederlanders geven de top 5 van succes-tips aan als gelukkig zijn, een baan hebben waar je van geniet, de juiste balans in het leven vinden, jezelf omringen met de juiste mensen en deel uitmaken van een liefhebbend gezin.

Hoe kun je content maken die aansluit op dit inzicht?

Bied nieuwe ervaringen, vooral met familie en vrienden. Mensen verlangen er overal naar om bijzondere dingen mee te maken, dus geef ze mooie kansen om ergens deel van uit te maken.

 

Eenheid

In zowel de digitale als de echte wereld groeien de sociale netwerken van mensen. Op social media verviervoudigde het gemiddeld aantal contacten over de afgelopen 5 jaar, met een gemiddelde van 440 in 2017. Het aantal online ‘vrienden’ dat mensen in het echte leven eigenlijk niet kennen is verdubbeld, tot een gemiddelde van 36. Offline steeg het gemiddelde aantal van beste vrienden van 3 naar 4 en ‘andere’ echte vrienden groeiden van 8 naar 13 sinds 2012.

De online wereld speelt een grote rol bij het veranderen van de mening van mensen, 56% is het er namelijk mee eens dat internet hun manier van denken over de wereld verandert, tegenover 46% in 2012. Naarmate mensen meer met anderen omgaan en nieuwe perspectieven zien, worden zij steeds nieuwsgieriger naar de wereld en actiever in hun communities. Bijna 9 van de 10 mensen zijn het erover eens dat mensen met respect behandeld moeten worden, wat het ras, de religie of seksuele voorkeur van de mens ook is. 77% vindt dat ook transgender mensen gelijke rechten verdienen. Homohuwelijken kregen al brede steun in Nederland en namen zelfs nog verder toe tot 85%.

Door hun bredere netwerken, offline en online, is er een versterkend gevoel van eenheid onder de Nederlanders. 60% is het erover eens dat hun leeftijdsgroep de potentie heeft om de wereld ten goede te veranderen (vooral rond de leeftijd van 30).

Hoe kun je content maken die aansluit op dit inzicht?

Laat solidariteit zien en help mensen een verschil te maken. In een wereld van verdeeldheid en misverstanden is eenheid een kostbaar goed. De aantrekkingskracht van solidariteit is in het bijzonder te zien op basis van gemeenschappelijke belangen en minder op basis van leeftijd.

Meer Research

Smart Home in ontwikkeling: handvaten voor communicatiestrategie

Smart Home in ontwikkeling (deel 1)

Smart Home in ontwikkeling (deel 2)