The power of kids influence

The power of kids influence

Kinderen horen te luisteren en niet te praten. Je moet tevreden zijn met wat je krijgt. Voor de huidige generatie kids gaat dat niet meer op. Meer dan ooit te voren hebben zij power over wat er voor hen wordt gekocht. Maar dat niet alleen, ook bij aankopen voor het gezin en zelfs bij wat ouders kopen voor zichzelf hebben kinderen een vinger in de pap. Ze hebben inspraak in beslissingen en weten heel goed aan te geven welk merk ze wel of niet willen. Eerder zagen we dit ook al bij jongeren. Hoe worden beslissingen genomen en binnen welke categorie hebben de kids de meeste invloed op de aankoopbeslissingen? Om deze vragen te beantwoorden is het van belang om eerst te kijken naar de verhoudingen binnen het gezin. Daarnaast speelt de manier waarop tegenwoordig beslissingen worden genomen sterk mee.

Familieverhoudingen
Bij vorige generaties werd de relatie tussen kinderen en hun ouders nog vaak getypeerd als afstandelijk. Nu geeft een ruime meerderheid van de Nederlandse ouders aan dat de generatiekloof veel kleiner is dan toen zij kind waren. Ze voelen zich dichterbij hun kind staan en vinden bovendien dat zij banger waren om hun ouders niet te gehoorzamen dan hun kinderen nu zijn. Nederlanders blijven wel nuchter, dit betekent echter niet dat ouders hun kind nu als een van hun beste vrienden beschouwen. Dit geldt maar voor een derde van de ouders. Maar ouders en kinderen delen steeds meer, zoals kleding- en muzieksmaak en vooral smaak in Tv-programma’s. Vrijwel alle ouders vinden dezelfde TV-programma’s leuk als hun kind en ze kijken ook veel samen.

Sleutel tot de gezinsbudget
Wil je toegang krijgen tot het gezinsbudget dan zul je moeten weten hoe er binnen het gezin beslissingen worden genomen. De positieve ontwikkeling in de verhouding tussen ouders en kinderen heeft ook zijn uitwerking op hoe er binnen het gezin beslissingen worden gemaakt. Waren het bij voorgaande generaties de ouders die bepaalden wat het beste was voor het gezin, de jonge gezinnen van nu zijn kleine democraties. Iedereen mag zijn visie of mening geven, ook de kinderen en ouders proberen hun kinderen echt te begrijpen. Het gezin is niet langer als een persoon met een mening, maar als een groep individuen waarin ieders voorkeuren worden gerespecteerd.

Beslissingen in het gezin worden, net als in het bedrijfsleven, genomen door een board of directors. Ook de inbreng van de kids wordt afgewogen waarna de ouders de beslissing nemen. De tweede plaats is voor samen discussiëren en beslissen over de aankoop tijdens een family meetings. Kinderen delen deze top 2. Dit duidt erop dat zij ook het gevoel hebben dat ze gehoord worden.

Dat samen beslissen belangrijk is, blijkt ook als we kijken naar of ouders de mening van het kind vragen voordat ze iets gaan kopen. Bij aankopen voor het kind wordt in vrijwel alle gevallen de mening van het kind gevraagd. De input van het kind is bij familieaankopen iets minder relevant, maar nog altijd erg belangrijk. Komt het op eigen aankopen van de ouders aan, dan willen ze zelfs ook luisteren naar wat het kind te zeggen heeft.

Kinderen als sparringspartner
Binnen de meeste categorieën nemen ouders en kinderen samen beslissingen of mag het kind het besluit nemen. Vooral bij het kiezen van films, kleding en schoenen. Dit is niet zo vreemd, zo geeft een ruime meerderheid van de ouders bijvoorbeeld aan dat zij samen met het kind naar kledingwinkels gaan. Samen winkelen zorgt er zeker voor dat kinderen hun zegje mogen doen.
Ouders nemen de mening van hun kind over het algemeen zeer serieus. Zelfs bij de non-traditionele categorieën als automotive en providers van mobiele telefonie. Bij de keuze voor een nieuwe auto voelen kinderen dat hun mening serieus genomen wordt. Niet zo gek, ze zijn net als iedereen in het gezin een individu waarvan de mening wordt gerespecteerd. Meer en meer laten ouders zich door hun kinderen bewegen om nieuwe merken te proberen, en dan niet alleen binnen de traditionele categorieën.

Door het kind inspraak te geven in beslissingen proberen ouders in eerste instantie hun kind te leren dat hun mening telt. Dit wordt gezien als erg belangrijk. Kinderen moeten zichzelf kunnen ontplooien en daar hoort dit zelfvertrouwen bij. Bovendien zijn sommige ouders van mening dat de kids meer weten over de voor- en nadelen van verschillende merken. Ze voelen dat de mening van hun kind meer gefundeerd is. Hoe komen kinderen aan deze kennis? In de eerste plaats via vrienden, maar ook via TV en internet. TV blijft nog altijd de belangrijkste trigger voor kinderen om te vragen om een bepaald merk of product.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Mail naar maartje.kreek@branddeli.nl.

HET ONDERZOEK

The Power of Kids Influence is een internationale Nickelodeon Kids & Family GPS studie. In de lente van 2011 werden in totaal 6900 kinderen van 9 t/m 14 jaar en 8700 ouders met kinderen van 6 t/m 14 jaar ondervraagd. Voor Nederland bestond de steekproef uit 265 kids en 511 ouders. In het onderzoek werden tien categorieën geëvalueerd waaronder auto, mobiele telefoons en aanbieders, kleding, elektronica en vakanties. Aangetoond wordt dat er niet langer gesproken hoeft te worden over een veranderende rol van kinderen bij beslissingen in het gezin, maar dat deze al compleet anders is dan bij vorige generaties.

Meer Research

Smart Home in ontwikkeling: handvaten voor communicatiestrategie

Smart Home in ontwikkeling (deel 1)

Smart Home in ontwikkeling (deel 2)