Smart Home in ontwikkeling: handvaten voor communicatiestrategie

Smart home in ontwikkeling: kansen voor marketeers

 

BrandDeli’s nieuwste branche-onderzoek naar Smart Home duikt in de trend van slimme, nieuwe apparaten en de doorontwikkeling van spraakgestuurde mogelijkheden, om zo marketeers en creatieven concrete tips te bieden op het gebied van media- & communicatiestrategie in deze branche.

Steeds meer mensen zijn bekend met de term Smart Home, waaronder producten worden verstaan van smart speakers tot slimme tandenborstels, van meedenkende thermostaten tot geautomatiseerde lichtinstallaties. Uit de resultaten blijkt dat de bekendheid en het gebruik van smart artikelen nog duidelijk verschilt per categorie. Hier ligt nog veel potentie voor Smart Home-merken wat betreft communicatie.

De belangrijkste redenen voor het toepassen van smart technologieën in huis zijn gemak en energie besparen. Millennials zien duurzaamheid daarnaast ook als een belangrijk voordeel, voor 35+ is ook de toepassing van slimme veiligheidssystemen van belang. Privacy en kosten vormen vaak de grootste drempels voor smart technologieën. Voor merken is het daarom van belang om in communicatie voldoende tijd te nemen om deze drempels weg te nemen.

Nederlanders van 20 t/m 49 jaar hebben de hoogste interesse in toepassingen van slimme technologie én zijn het meest invloedrijk. Mannelijke millennials zien zichzelf als echte gadgetfreaks, altijd op zoek naar meer slimme technologieën. Vrouwen passen de smart ontwikkelingen vaker toe om hun huidige leefomgeving mooier en makkelijker te maken. In deze snelle wereld is het belangrijk om als merk zichtbaar en relevant te blijven en verschillende doelgroepen op hun eigen manier aan te spreken.

*Onafhankelijk onderzoeksbureau No Ties voerde in opdracht van BrandDeli onderzoek uit onder een representatieve steekproef van 1.523 Nederlanders tussen de 20 en 65 jaar.

BrandDeli heeft ook onderzoek gedaan naar de Customer Journeys van Smart-TV’s, Smart Huishouden en de rol van Voice en Smart Speakers. De resultaten hiervan zullen in de zomer van 2019 worden gedeeld.

Voor meer informatie, neem contact op met Cynthia Overeem, Marketing Research & Insights Specialist.

Lees hier de hele whitepaper!