Sterk mediamerk heeft positief effect op reclame

Sterk mediamerk heeft positief effect op reclame

Achtergrond

In opdracht van BrandDeli heeft student Media en Entertainment Management Inholland Jari Smits onderzoek gedaan naar de rol van de kracht van een mediamerk bij de beoordeling van reclame.

In het onderzoek kregen twee groepen respondenten eenzelfde reclameblok te zien waarna zij de commercials moesten evalueren op verschillende aspecten. Bij de ene groep werd het reclameblok getoond in het umfeld van Discovery Channel, en bij de andere groep in het umfeld van RTL7. De twee mediamerken werden gekozen op basis van de vergelijkbaarheid van het kijkersprofiel en hun ranking in het onderzoek naar de sterkste Nederlandse mediamerken (Interbrand, 2014). In het laatstgenoemde onderzoek wordt Discovery Channel beschreven als een sterk mediamerk, sterker dan RTL7. Voor beide groepen is een aselecte steekproef gedaan onder de doelgroep mannen 20-49 jaar en beide groepen waren homogeen op basis van leeftijd, opleiding en loyaliteit aan de onderzochte mediamerken. Het reclameblok bestond uit drie commercials over bier, auto’s en verzekeringen.

Resultaten

Ondanks het feit dat het hetzelfde reclameblok betrof, hadden de commercials die werden getoond in het umfeld van Discovery Channel allen een hogere score op de aspecten ‘Geloofwaardig’, ‘Relevant’ en ‘Duidelijk’.

Daarnaast werd in het onderzoek de merkkracht van de onderzochte mediamerken gemeten aan de hand van ‘the brand equity ten’ (Aaker, 1996). De resultaten bevestigen dat Discovery Channel een zeer sterk mediamerk is: Discovery Channel scoorde bovengemiddeld op alle tien aspecten. De meest overtuigende krachten van Discovery Channel zijn ‘Persoonlijkheid ‘en ‘Differentiatie’.

Deze uitkomsten tonen aan dat een sterk mediamerk dat zich differentieert en een duidelijke persoonlijkheid heeft, een positieve attitude kan oproepen bij de consument ten opzichte van reclame-uitingen. BrandDeli biedt met 12 sterke en unieke merken het ideale platform voor adverteerders en Brand Partnerships.

Meer Research

Smart Home in ontwikkeling: handvaten voor communicatiestrategie

Smart Home in ontwikkeling (deel 1)

Smart Home in ontwikkeling (deel 2)